ประวัติบริษัท

Cinque Terre

   บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 94.6 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษคราฟท์ และกล่องกระดาษลูกฟูก ได้ทำการก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคารสำนักงานแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการผลิต และบริการเมื่อเดือน มกราคม 2540


   Center Containers Co,.Ltd. Has been established with Bht.94.6 million registered capital since May 1995.The Company founders are combination of experienced executives who specialized in field of kraft and congrugated carton boxes. Both factory and office buildings were completed and ready to produce and offer services since January 1997.