จัดเรียงสินค้าตาม
กล่องเอกสาร
-
50

30/11/542

กล่องบรรจุปลากระป๋อง
-
40

10/8/2560

กล่องอาหารแช่แข็ง
-
0

18/8/2560

กล่องน้ำมันหล่อลื่น
-
0

22/8/2560

กล่องใส่ล้อแมกซ์รถยนต์
-
0

22/8/2560

กล่องบรรจุใบกล้วยสด
-
0

22/8/2560

กล่องเมล่อน
-
0

24/8/2560

กล่องใส่ตะไคร้
-
0

24/8/2560

กล่องใส่รองเท้า
-
0

25/8/2560

กล่องส้ม
-
0

26/8/2560

กล่องใส่อุปกรณ์ ชุดด้ามเชื่อม
-
0

29/8/2560

กล่องหมูหยอง
-
0

20/9/2560

กระเช้าแบบ A
-
0

5/10/2561

กระเช้าแบบ B
-
0

5/10/2561

กระเช้าแบบ C
-
0

5/10/2561

กระเช้าแบบ D
-
0

5/10/2561

กล่องสังฆทาน
-
0

11/10/2561

เก้าอี้กล่องกระดาษลูกฟูก
-
0

19/11/2561

โต๊ะกลางกล่องกระดาษลูกฟูก
-
0

19/11/2561