จัดเรียงสินค้าตาม
กล่องเอกสาร
-
63

30/11/542

กล่องบรรจุปลากระป๋อง
-
41

10/8/2560

กล่องอาหารแช่แข็ง
-
49

18/8/2560

กล่องน้ำมันหล่อลื่น
-
55

22/8/2560

กล่องใส่ล้อแมกซ์รถยนต์
-
113

22/8/2560

กล่องบรรจุใบกล้วยสด
-
66

22/8/2560

กล่องเมล่อน
-
90

24/8/2560

กล่องใส่ตะไคร้
-
65

24/8/2560

กล่องใส่รองเท้า
-
29

25/8/2560

83

26/8/2560

กล่องใส่อุปกรณ์ ชุดด้ามเชื่อม
-
62

29/8/2560

กล่องหมูหยอง
-
92

20/9/2560