บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด

บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด เป็นผู้ผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพสูง

ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

ผลิตภัณฑ์ของเรา
ขนาด 200 X 260 X 95
-
0บาท

26/8/2560

0บาท

5/2/2562

0บาท

5/2/2562

ขนาด175 X 180 X 200
-
0บาท

24/8/2560

กระเช้าแบบ G
0บาท

5/7/2562

0บาท

22/8/2560

กระเช้าผลไม้
0บาท

5/10/2561

0บาท

6/2/2562

ขนาด145 X 283 X 200
-
0บาท

24/8/2560

ขนาด145 X 283 X 200
-
0 บาท

24/8/2560

ขนาด 370 X 545 x185
รุ่นใหม่
0 บาท

10/8/2560

รุ่น : PL01-LOAD 1,000 KG
W x L x H   1,200 x 1,000 x120 mm
0 บาท

21/1/2562

ขนาด175 X 180 X 200
-
0 บาท

24/8/2560

กระเช้าดอกไม้
0 บาท

5/10/2561

กระเช้าลายหวาย
0 บาท

5/10/2561

ขนาด 315 X 420 X 280
-
0 บาท

30/11/542

ขนาด 400 X 425 X125
PCY-01/A
0 บาท

20/9/2560

กระเช้าแบบ G
0 บาท

5/7/2562

0 บาท

22/8/2560

0 บาท

5/2/2562

0 บาท

22/8/2560

รุ่น : PL01-LOAD 1,000 KG
W x L x H   1,200 x 1,000 x120 mm
0 บาท

21/1/2562

กระเช้าคริสต์มาสและปีใหม่
0 บาท

5/10/2561

กระเช้าลายหวาย
0 บาท

5/10/2561

กล่องสังฆทาน
0 บาท

11/10/2561

ขนาด 397 X 506 X 500 มม.
-
0 บาท

5/7/2562

กระเช้าดอกไม้
0 บาท

5/10/2561

กระเช้าแบบ G
0 บาท

5/7/2562

กระเช้าลายหวาย
0 บาท

5/10/2561

ขนาด145 X 283 X 200
-
0 บาท

24/8/2560

0 บาท

22/8/2560

รุ่น : PL01-LOAD 1,000 KG
W x L x H   1,200 x 1,000 x120 mm
0 บาท

21/1/2562

ขนาด 400 X 425 X125
PCY-01/A
0 บาท

20/9/2560

กระเช้าผลไม้
0 บาท

5/10/2561

ขนาด175 X 180 X 200
-
0 บาท

24/8/2560

จำนวนผู้เข้าชม Free Web Counter