บริษัท เซ็นเตอร์แพ็ค จำกัด

บริษัท เซ็นเตอร์แพ็คจำกัด เป็นผู้ผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพสูง

ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004

ผลิตภัณฑ์ของเรา
ขนาด Size 475 X 325 สูง 191 mm.
news
66 บาท

22/8/2560

ขนาด Size 145 X 283 สูง 200 mm.
-
65 บาท

24/8/2560

ขนาด 410 X 422 X 265
ใหม่สุด
55 บาท

22/8/2560

ขนาด Size 175 X 180 สูง 200 mm.
-
90 บาท

24/8/2560

ขนาด Size 480 X 475 สูง 251 mm.
new
113 บาท

22/8/2560

ขนาด Size 370 X 545 สูง 185 mm.
รุ่นใหม่
41 บาท

10/8/2560

ขนาด Size 200 X 260 สูง 95 mm.
-
83 บาท

26/8/2560

ขนาด 300 X 390 X 150
ใหม่
49 บาท

18/8/2560

ขนาด 315 X 420 X 280
-
63 บาท

30/11/542

ขนาด 300 X 390 X 150
ใหม่
49 บาท

18/8/2560

ขนาด Size 125 X 280 สูง 100 mm.
-
29 บาท

25/8/2560

ขนาด 315 X 420 X 280
-
63 บาท

30/11/542

ขนาด 410 X 422 X 265
ใหม่สุด
55 บาท

22/8/2560

ขนาด Size 475 X 325 สูง 191 mm.
news
66 บาท

22/8/2560

ขนาด Size 480 X 475 สูง 251 mm.
new
113 บาท

22/8/2560

ขนาด Size 145 X 283 สูง 200 mm.
-
65 บาท

24/8/2560

ขนาด Size 200 X 260 สูง 95 mm.
-
83 บาท

26/8/2560

ขนาด Size 370 X 545 สูง 185 mm.
รุ่นใหม่
41 บาท

10/8/2560

ขนาด Size 475 X 325 สูง 191 mm.
news
66 บาท

22/8/2560

ขนาด 410 X 422 X 265
ใหม่สุด
55 บาท

22/8/2560

ขนาด Size 125 X 280 สูง 100 mm.
-
29 บาท

25/8/2560

ขนาด Size 145 X 283 สูง 200 mm.
-
65 บาท

24/8/2560

ขนาด 315 X 420 X 280
-
63 บาท

30/11/542

ขนาด Size 175 X 180 สูง 200 mm.
-
90 บาท

24/8/2560

ขนาด Size 200 X 260 สูง 95 mm.
-
83 บาท

26/8/2560

ขนาด Size 480 X 475 สูง 251 mm.
new
113 บาท

22/8/2560

ขนาด Size 400 X 425 สูง 125 mm.
PCY-01/A
92 บาท

20/9/2560

ขนาด 410 X 422 X 265
ใหม่สุด
55 บาท

22/8/2560

ขนาด Size 125 X 280 สูง 100 mm.
-
29 บาท

25/8/2560

ขนาด Size 400 X 425 สูง 125 mm.
PCY-01/A
92 บาท

20/9/2560

ขนาด Size 370 X 545 สูง 185 mm.
รุ่นใหม่
41 บาท

10/8/2560

ขนาด Size 200 X 260 สูง 95 mm.
-
83 บาท

26/8/2560

ขนาด Size 480 X 475 สูง 251 mm.
new
113 บาท

22/8/2560

กล่อง Dark Chocolate ขนาด 617 X 515 สูง 130 mm.
TSW-01
160 บาท

21/9/2560

ขนาด Size 175 X 180 สูง 200 mm.
-
90 บาท

24/8/2560

จำนวนผู้เข้าชม Free Web Counter