การชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

   เงินสด สำหรับลูกค้าใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา เครดิตไม่เกิน 30 วัน สำหรับลูกค้านิติบุคคล

วิธีการชำระเงิน

 - เงินสด

 - เช็คสั่งจ่าย บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ* โอนแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงิน

Cinque Terre

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center

Tel. 02-8131086 - 90 , ฝ่ายขาย 02-8131093 - 4

Fax. 02-8131084 - 5

Email : [email protected]

แจ้งการชำระเงิน