บริษัท เซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

76/1 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์ : 0-2813-1086-90
โทรสาร : 0-2813-1084-5
อีเมล์ : [email protected]