ทำบุญบริษัท ฟังเทศน์ 2561

ฟังเทศน์ครั้งที่ 2 พร้อมทำบุญบริษัท