มอบถุงมือยาง โรงบาลศิริราช 2563

มอบถุงมือยาง โรงบาลศิริราช 200463