สาระน่ารู้
ประเภทของกระดาษคราฟท์

1. กระดาษเหนียวทำผิวกล่อง ( KRAFT LINER BOARD )

2. กระดาษทำลูกฟูก ( CORRUGATING  MEDIUM )