สาระน่ารู้
ความเหมาะสมในการใช้กระดาษเหนียวทำกล่อง

  • กล่องกระดาษ  KA. (สีน้ำตาลทอง)

  • นิยมใช้ในธุรกิจสินค้าส่งออก เช่น  สินค้าห้องเย็น  อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า   สินค้าอุปโภคและบริโภค  อาหารกระป๋อง  ชิ้นส่วนยานยนต์   เฟอร์นิเจอร์  เป็นต้น