สาระน่ารู้
การตรวจสอบคุณสมบัติ

การตรวจสอบโดย  ( LAB TEST )

  • ตรวจสอบน้ำหนักมาตรฐาน (Basis weight).

  • ตรวจสอบความต้านทานแรงดันทะลุ (Bursting strength)

  • ตรวจสอบความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring crush resistance)

  • ตรวจสอบการดูดซึมน้ำ (Moisture content)