สาระน่ารู้
ชนิดของกล่องกระดาษลูกฟูก

1. กล่อง  RSC (REGULAR SLOT CARTON) เป็นกล่องมาตรฐาน  4  ฝา