สาระน่ารู้
ขั้นตอนกระบวนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

1.กระดาษม้วน ( PAPER ROLL)

2.ผลิตลอนลูกฟูก (SINGLE FACER)

3.ปะกาว  ( M/ C GLUE )

4.อบแห้ง ( HEATING )

5.ผ่า ทับเส้น ( SLITTER SCORER)

6.ตัดกระดาษ ( NC CUTTER )

7.กระดาษลูกฟูก ( CORRUGATED BOARD

7.1กระดาษ 3 ชั้น

7.2กระดาษ 5 ชั้น