สาระน่ารู้
ความเหมาะสมในการใช้กระดาษเหนียวทำกล่อง

  • กล่องกระดาษ  KS. (สีขาว)

  • นิยมใช้กับธุรกิจส่งออก เช่น สินค้าห้องเย็น ผัก ผลไม้ กล้วยไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่ม หรือ อาหารคุณภาพสูง  ผิวด้านนอกเป็นสีขาวสามารถนำไปพิมพ์สีได้อย่างสวยงามชัดเจน