สาระน่ารู้
ประเภทของลอนกระดาษลูกฟูก

  • ประเภทกระดาษลูกฟูกแบ่งตามชนิดของลอนมี 3 ชนิด

    • ลอน B    - ความสูงของลอน     2.38 mm.  =  3/32”

    • ลอน C    - ความสูงของลอน     3.57 mm.  =  9/64”

    • ลอน BC  - ความสูงของลอน     6.35 mm.  =  1/4”