สาระน่ารู้
ประเภทเกรดกระดาษลูกฟูกแบ่งตามชั้นของลอนเป็น 2 ชนิด

1. ลอนกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single wall)

  • ลอน B

  • ลอน C

2. ลอนกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double wall)

  • ลอน BC