สาระน่ารู้
การตรวจสอบคุณภาพแผ่นกระดาษลูกฟูก

  • ตรวจสอบ ความต้านทานแรงกดในแนวตั้ง( Edge wise crush resistance )

  • ความต้านทานแรงกดในแนวตั้ง หมายถึง ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่จะต้านแรงกดเมื่อกระทำในทิศทางเดียวกับแนวตั้งของลูกฟูกจนกระทั้งแผ่นลูกฟูกหักหรือยุบตัวลง มีหน่วยเป็น กิโลนิวตันต่อเมตร