สาระน่ารู้
ชนิดของกล่องกระดาษลูกฟูก

4. กล่อง ถาด (Tray) สะดวกในการบรรจุ และนิยมใช้ใน การบรรจุอัตโนมัติ