สาระน่ารู้
ชนิดของกล่องกระดาษลูกฟูก

5. กล่อง ใส่เอกสาร  นิยมใช้ในการเก็บเอกสารสำนักงานและเอกสารทางบัญชี  มีฝาปิดมิดชิด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย