สาระน่ารู้
การตรวจคุณภาพก่อนส่งสินค้า

การตรวจแผ่นกระดาษลูกฟูก

การตรวจนับจำนวน

การตรวจขนาดและรอยทับเส้น

การตรวจชนิดและลอนของกระดาษ