กล่องอาหารแช่แข็ง

-

กล่องกระดาษลูกฟูก

ใช้สำหรับบรรจุเนื้อเป็ด เพื่อการขนส่งสินค้า

โฆษณาแบรนด์ลูกค้า และ ส่งออกต่างประเทศ

Used for packing duck meat. To transport

Advertising, branding, customer

and export abroad.

ขนาด 300 X 390 X 150

กว้าง มม. ยาว มม. สูง มม.
ชนิดกระดาษ ลอนกระดาษ
KA150/KA125 5 ชั้น ( D/W) BC
พิมพ์สีกระดาษ เกรดกระดาษ
3 สีพิมพ์ A5A
ราคา/ชิ้น : บาท
ราคา/ชิ้น : 1.78 บาท
ราคารวม : 0 บาท
จำนวนสินค้า :

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการสั่งซื้อ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


บริษัท เซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-2813-1086-90
โทรสาร : 0-2813-1084-5
อีเมล์ : [email protected]
สินค้าที่ท่านอาจสนใจ
ขนาด 315 X 420 X 280
-
50บาท

30/11/542

ขนาด 370 X 545 x185
รุ่นใหม่
40บาท

10/8/2560

ขนาด 300 X 390 X 150
ใหม่
0บาท

18/8/2560

ขนาด 410 X 422 X 265
ใหม่สุด
0บาท

22/8/2560

0บาท

22/8/2560

0บาท

22/8/2560

ขนาด175 X 180 X 200
-
0บาท

24/8/2560

ขนาด145 X 283 X 200
-
0บาท

24/8/2560

ขนาด 125 X 280 X 100
-
0บาท

25/8/2560

ขนาด 200 X 260 X 95
-
0บาท

26/8/2560