กล่องเมล่อน

-

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องบรรจุผลเมล่อน ใช้เพื่อเป็นของฝาก

เนื่องในโอกาศสำคัญต่างๆ

(รูปภาพประกอบ ใช้ในการโฆษณา)

Melon Fruit Box Used as a souvenir

In the mean time

(picture Used in advertising)

ขนาด175 X 180 X 200

กว้าง มม. ยาว มม. สูง มม.
ชนิดกระดาษ ลอนกระดาษ
KI150/KI150 3 ชั้น (S/W) B , C
พิมพ์สีกระดาษ เกรดกระดาษ
4 สีพิมพ์ B3B
ราคา/ชิ้น : บาท
ราคา/ชิ้น : 1.30 บาท
ราคารวม : 0 บาท
จำนวนสินค้า :

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการสั่งซื้อ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


บริษัท เซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-2813-1086-90
โทรสาร : 0-2813-1084-5
อีเมล์ : info@centercontainers.com
สินค้าที่ท่านอาจสนใจ
ขนาด 315 X 420 X 280
-
0บาท

30/11/542

ขนาด 370 X 545 x185
รุ่นใหม่
0บาท

10/8/2560

ขนาด 300 X 390 X 150
ใหม่
0บาท

18/8/2560

ขนาด 410 X 422 X 265
ใหม่สุด
0บาท

22/8/2560

0บาท

22/8/2560

0บาท

22/8/2560

ขนาด175 X 180 X 200
-
0บาท

24/8/2560

ขนาด145 X 283 X 200
-
0บาท

24/8/2560

ขนาด 125 X 280 X 100
-
0บาท

25/8/2560

ขนาด 200 X 260 X 95
-
0บาท

26/8/2560